PSYFA: Melding om permisjon utan grunn (nynorsk)

PSYFA: Melding om permisjon utan grunn (nynorsk)

Bachelor- og psykologstudentar kan ta permisjon i inntil eitt år utan å oppgi grunn. For psykologstudentar kan slik permisjon kun takast FØR klinisk praksis, men ETTER at første studieår er gjennomført.

Frist for å melde frå er 1. september for haustsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

For søknad permisjon av velferdsomsyn og andre grunnar som krev dokumentasjon, bruk søknadsskjema for grunngjeven velferdspermisjon frå studium ved Det psykologiske fakultet.