PSYFA: SØKNAD OM PERMISJON - Grunngjeven velferdspermisjon (nynorsk)

PSYFA: SØKNAD OM PERMISJON - Grunngjeven velferdspermisjon (nynorsk)

Søknadsfrist:

1. august for permisjon i haustsemesteret
1. januar for permisjon i vårsemesteret

Grunngjeven velferdspermisjon gjeld for deg som er:
- Års-, master-, PPU- eller psykologstudent og vil søke permisjon
- Bachelorstudent og vil søke om permisjon utover eitt år

Vi skil mellom to former for permisjon: permisjon som må verte grunngjeven og dokumentert (dette skjema) og permisjon som ikkje må verte grunngjeven og dokumentert. På denne nettsida finn du informasjon, samt skjema for ugrunna permisjon: Permisjon ved Det psykologiske fakultet

Reglane for permisjon står i UiB si studieforskrift § 4.7 og i Utfyllande reglar for Det psykologiske fakultet til denne paragrafen.