Bergen Entrepreneurship Academy Festival 2021 - påmelding

Bergen Entrepreneurship Academy Festival 2021 - påmelding

Påmelding til BEA-festivalen. Arrangementene som krever påmelding har ingen antallsbegrensning, men krever passord for å delta. Ønsker du å melde deg på flere ting, må du registrere deg for hvert arrangement og sende skjema på nytt. Du vil få tilsendt lenke med passord i forkant av arrangementet.