Torsdag 20. mai 2021: Introduksjonskurs i publisering på www.uib.no