Erfaringer fra voksen døgnbehandlingsenhet i avdeling for spiseforstyrrelser til poliklinisk behandling

Erfaringer fra voksen døgnbehandlingsenhet i avdeling for spiseforstyrrelser til poliklinisk behandling

Anonym brukerundersøkelse i forbindelse med Bachelorprosjekt i Møbel- og romdesign/Interiørarkitektur.

Formålet med denne brukerundersøkelsen er å samle ulike erfaringer fra døgnbehandling og tiden etter utskrivelse, for å undersøke behov og etterspørsel for et bedre oppfølgingstilbud.

Tidsbruk: 10min

Av: Bachelorstudent ved UiB - Fakultet for Kunst, Musikk og Design