Påmeldingskjema for administrativt personell til OSKE, juni 2021

Påmeldingskjema for administrativt personell til OSKE, juni 2021

I juni trenger vi hjelp fra administrative ansatte både til OSKE i MED12 9. juni og OSKE i MED6 16. juni. Vennligst fyll ut feltene under. Velg de tidspunktene du kan delta.

Dersom du kan delta på en av eksamenene, men ikke den andre huker du av for alternativene "jeg kan ikke delta denne dagen" på spørsmålene knyttet til den du ikke skal delta på.

Merk: Personer med risikofaktorer skal ikke delta (alder >65, overvekt, kroniske sykdommer, immunosuppresjon). Du må selv vurdere om du har en risikofaktor som gjør at du ikke bør delta på OSKE.

Det utarbeides ROS-analyser for de to gjennomføringene. Forutsetningen for å gjennomføre OSKE eksamen er at det generelle smittenivået i samfunnet (Bergen kommune) er lavt og at det ikke er lokalt utbrudd med korona på campus. Hvis det skjer en endring i denne forutsetningen, vil eksamen bli avlyst på kort varsel.