Det psykologiske fakultet - Søknad om mobilitetsmidler for tilsatte ph.d.-stipendiater og postdoktorer

Det psykologiske fakultet - Søknad om mobilitetsmidler for tilsatte ph.d.-stipendiater og postdoktorer

Vi gjør oppmerksom på at de totale midlene til formålet er avgrenset og kan bety at disse midlene må betraktes som delfinansiering av et forskningsopphold.

Søknadsfrist: 1. februar.
Husk å laste opp vedlegg.