Søknad om godkjenning av opplæringselementer i ph.d.-utdanningen (MED)

Søknad om godkjenning av opplæringselementer i ph.d.-utdanningen (MED)

Det vises til Forskriftens § 7 og retningslinjer for beregning av studiepoeng

Fyll ut skjemaet så nøyaktig som mulig og legg ved nødvendig dokumentasjon på siste side.

For å få godkjent FORMIDL901 (obligatorisk formidling) må 6 studiepoeng dokumenteres samtidig. Andre aktiviteter godkjennes fortløpende.