Kan et brødbytte bedre metabolsk helse?

Kan et brødbytte bedre metabolsk helse?

Bor du i Bergen eller omegn og har lyst til å delta i et forskningsprosjekt hvor du tilfeldig blir trukket ut til å spise et modifisert brød eller et vanlig grovbrød for å se om blodsukkeret bedres?

Hvem kan melde seg på studien?
Vi søker etter personer som har et moderat forhøyet blodsukker, og som dermed har en økt risiko for å utvikle diabetes type 2. Et økt blodsukker henger ofte sammen med alder, kroppsvekt og midjemål, og du må derfor ha en kroppsmasseindeks som viser til overvekt (tilsvarende 27 kg/m^2 eller mer) og være i alderen 40-70 år for å delta.

I et tidlig stadie vil ikke et forhøyet blodsukker gi symptomer, og mange går derfor rundt uten å vite om det. Som deltaker i studien vil vi på den første visitten måle blodsukkeret ditt for å se om det er innenfor normalområdet eller om det er forhøyet. Muligheten for deltakelse i studien baserer seg på blodsukkermålingene.

I tillegg må du spise brød regelmessig og ha fryser for oppbevaring av brødet.

Hvem kan ikke delta i studien?
Enkelte tilstander og sykdommer kan påvirke utfallet i studien, og personer dette gjelder kan derfor ikke delta. Dette gjelder:
- Akutte eller kroniske sykdommer siste 3 år
- Glutenintoleranse eller cøliaki
- Bruk av diabetesmedisin eller andre medikamenter som påvirker blodsukkeret
- Rus- eller alkoholmisbruk
- Graviditet eller amming

Kort om studien
Som deltaker vil du bli tilfeldig trukket til å spise et modifisert brød eller et vanlig grovbrød i 16 uker. Begge er sunne og grove alternativer. Vi ønsker at du ellers lever så normalt som mulig. Du må møte ved Forskningsenhet for helseundersøkelser (Overlege Danielssens Hus, Årstadveien 21) til sammen 4 ganger. Det første oppmøtet er en kartleggingsvisitt der vi undersøker om du er egnet til studien, blant annet ved å måle blodsukkeret ditt (du trenger ikke møte fastende). Etter dette vil det bli visitter før du starter å spise brødet, etter 8 uker og etter 16 uker. Visittene er om morgenen (0800-1000), og du må møte fastende.

På visittene vil vi måle vekt, høyde, midjemål, kroppssammensetning og blodtrykk. Vi tar blod- og urinprøver, og du vil få utlevert spørreskjema som omhandler levevaner, livskvalitet, fysisk aktivitet, søvnmønster, medisiner og kosthold.

For å kunne delta i studien, må du skrive under på et samtykkeskjema. Dette blir gjort på den første visitten. Det er liten risiko forbundet med deltakelse i studien, og du kan når som helst, og uten å oppgi grunn, trekke deg fra studien.

Les nøye gjennom kriteriene for deltakelse og fyll ut skjemaet under for å melde din interesse.

Dersom du melder din interesse, vil en av prosjektmedarbeiderne ta kontakt med deg på telefon for å gi mer utfyllende informasjon om studien, for å stille relevante spørsmål for deltakelsen, og for å avtale oppmøte.

Har du spørsmål? Send mail til carbhealt@uib.no