Skjema for tilgang til lesesalsplass / studentarbeidsplass H2020

Skjema for tilgang til lesesalsplass / studentarbeidsplass H2020

Laveregradsstudenter som har utfordringer med å studere hjemme får tilgang til arbeidsplass på campus ved å sende inn dette skjemaet.

Alle studenter som skal oppholde seg fysisk i UiBs bygg må ha gjennomført E-læringskurs for smittevern for studenter og ansatte.

Innsendte skjema sendes til Kortsenteret som vil gi deg tilgang senest to virkedager etter innsendt søknad. Du trenger kun å søke en gang.

Dersom du er Masterstudent skal du få tilgang via ditt Institutt, og du trenger ikke å sende inn dette skjemaet.

---------------

Lower Degree Students that are experiencing issues with studying at home, can fill in this form and get access to campus.

All students that are physically present at a UiB facility needs to have completed E-learning course for Infection control measures.

Submitted forms will be sent to the Card Centre that will grant you access wihtin two workdays at the latest. You only need to apply once.

If you are a Master student, access will be granted via your Instiitute, and you do not need to submit this form.