Kandidatløfte | Det juridiske fakultet | H20/V21 | bokmål

Kandidatløfte | Det juridiske fakultet | H20/V21 | bokmål

Grunnet nedstengingen har vi per nå ingen muligheter til å få skrevet ut vitnemål. Dette er selvfølgelig beklagelig, men lite å gjøre med, og vi ber derfor om forståelse for at det kan ta lang tid å få ut vitnemålene. Mens du venter kan du bruke Vitnemålsportalen til å dokumentere både graden og resultatene dine.

Trenger du bekreftelse på oppnådd grad bestiller du denne på vanlig måte. Vi kan i denne perioden kun utstede digitale bekreftelser i PDF, og det vil normalt ta 1-3 virkedager før du mottar bekreftelsen.

Når situasjonen endrer seg slik at vi kan oppholde oss på Dragefjellet igjen, vil vi skrive og sende vitnemålene så raskt vi kan, og i den rekkefølgen kandidatløftene kom inn.

- - - - -

Vitnemål utstedes når mastergraden i rettsvitenskap er oppnådd og kandidatløftet er avlagt elektronisk.

Kandidatløftet er hentet fra en forordning utstedt av Christian VI fra 1736, hvor det stilles krav til etisk framferd for jurister. Kandidatløftet uttrykker sentrale, etiske retningslinjer for profesjonen.

Informasjon om leveringstid for vitnemål finner du på denne siden.

Endrer du adresse før du har mottatt vitnemålet eller har spørsmål knyttet til vitnemål kan ta kontakt via vitnemaljur@uib.no.