Kandidatløfte | Det juridiske fakultet | H21/V22 | nynorsk

Kandidatløfte | Det juridiske fakultet | H21/V22 | nynorsk

MERK:
Grunna koronasituasjonen har Det juridiske fakultet begrensa høve til å få produsert eller sendt vitnemål, og det kan dermed ta lengre tid enn normalt før du mottek vitnemålet ditt. Dette er sjølvsagt beklageleg, men vi ber om forståing for situasjonen. Vi anbefaler at du i mellomtida dokumenterer resultata dine ved hjelp av Vitnemålsportalen.

Vi skriv og sender vitnemåla så raskt vi kan, og i den rekkefølga kandidatløfta kom inn.

Treng du stadfesting på oppnådd grad bestiller du denne på vanleg måte. Det vil normalt ta 1-3 arbeidsdagar før du mottek stadfestinga.

- - - -

Kandidatløftet er henta frå ei forordning utferda av Christian VI frå 1736, der det stillast krav til etisk framferd for juristar. Kandidatløftet uttrykkjer sentrale, etiske retningslinjer for profesjonen.

Informasjon om leveringstid for vitnemål finn du her.

Endrar du adresse før du har motteke vitnemålet eller har spørsmål knytta til vitnemål kan du ta kontakt via vitnemaljur@uib.no.