Opplæirngsøkt i MittUiB - Bruk av moduler - undervisere i medisinstudiet

Opplæirngsøkt i MittUiB - Bruk av moduler - undervisere i medisinstudiet

Programutvalget for medisin vil gjerne invitere alle undervisere i medisinstudiet til korte opplæringsøkter i MittUiB. Opplæringsøktene blir holdt digitalt av Harald G Wiker, og innholdet vil tilpasses etter behovet de påmeldte har.

Lenke til møtet blir sendt til de som er påmeldte i forkant av kurset.

For spørsmål ta kontakt med Harald.Wiker@uib.no