Påmelding til kurs i systematiske oversikter den 10. mars 2021 - Bibliotek for medisin

Påmelding til kurs i systematiske oversikter den 10. mars 2021 - Bibliotek for medisin

Å skrive en systematisk oversikt (Systematic Review) er blitt vanlig innen medisin og helsefag.
Det stilles metodiske krav til denne type kunnskapsoppsummeringer.

Kurset er en introduksjon og gjennomgår følgende punkt:

- Hva er en Systematic Review
- Oversikt over databaser
- Forberedende søk
- Innhold i en protokoll
- Dokumentasjon av søkestrategier
- Verktøy for videre datahåndering og kvalitetsvurdering
- Rapportering
- Bibliotekets rolle