Søknad støtte til gjesteforelesarar i 2022

Søknad støtte til gjesteforelesarar i 2022

Skjemaet skal fyllast ut og sendast SEINAST 1. DESEMBER 2021.

Du kan gå fram og tilbake i skjemaet og lagra undervegs om det trengst.

Instituttet kan gje støtte til reise, opphald og eventuelt honorar til gjesteforelesarar. Det blir lagt vekt på at gjesteforelesingane er relevante for forskingsmiljø og/eller undervisningstilbodet ved instituttet.