Feltarbeid, feltkurs, tokt- og gruppereiser / Fieldworks, field courses, Cruise and group travels - GEO

Feltarbeid, feltkurs, tokt- og gruppereiser / Fieldworks, field courses, Cruise and group travels - GEO

Faglig ansvarlig for feltarbeid, feltkurs, tokt og gruppereiser skal fylle inn dette skjemaet. Veileder er faglig ansvarlig for masterstudenter og emneansvarlige er fagligansvarlig for kurs. Masterstudenter som reiser alene i felt er fagligansvarlig selv.

Academic leader for field work, field course, cruise and group travels have to fill in this form. Supervisor are academic leader for master students and "emneansvarlig" are academic leader for field courses. Master students traveling alone are academic leader them self.