Fornybar Norge (Sampol291- Brussel)

Fornybar Norge (Sampol291- Brussel)

Alt du fyller inn i dette skjemaet blir en del av søknaden som både sendes direkte til bedriften, men også direkte til emneansvarlig. Denne søknaden er derfor både grunnlaget for mulig praksisplass, men også opptaket til emnet. Som i en vanlig jobbsøkingsprosess er det disse bedriftene som skal gå gjennom søknadene og vurdere hvem de ønsker å ansette. Mange av bedriftene vil også kalle søkere inn til intervju.

Du skal formulere en søknad direkte til den aktuelle bedriften. Hvis du er interessert i en praksisplass i andre enn de tre valgte bedriftene bør du inkludere en generell søknad.

Lever alle vedlegg, inklusive søknad og CV, i pdf-format.

Hvordan bør jobbsøknad og CV se ut?
Søknaden til praksisplass skal utformes som en vanlig jobbsøknad. Besøk gjerne nettsidene til Karrieresenteret ved SiB for gode råd og tips om utforming av søknad og CV!

Hvordan bestille karakterutskrift?

På denne siden
står det hvordan du går frem for å bestille karakterutskrift fra Universitetet i Bergen. Har du ikke karakterutskriften enda kan du legge ved skjermbilde fra studentweb og ettersende karakterutskriften til emneansvarlig.