Påmelding til OSKE-seminar ved Det medisinske fakultet 12. november 2020

Påmelding til OSKE-seminar ved Det medisinske fakultet 12. november 2020

Hovedformålet med seminaret er å sørge for å få laget et bredt repertoar av OSKE oppgaver. Det forventes at alle fagene på medisinstudiet er representert på seminaret. Alle kliniske fag må være representert.

I arbeidsseminaret i februar kom det inn flest oppgaver til MED12. I MED6 ble det ikke avholdt OSKE denne våren, men våren 2021 planlegges det MED6-OSKE både i februar og i juni. På grunn av dette er det spesielt stort behov for flere oppgaver for OSKE i MED6.

For informasjon om OSKE som vurderingsform, se ferdighetssenteret sine nettsider

Tid: 12. november 2020, 09.00- 16.00
Sted: zoom, link blir sendt til alle deltaker i forkant av møtet


Detaljert program kommer.

Påmeldingsfrist: 5. november 2020

Kontaktperson:
Dina-Kristin Midtflø, Dina-Kristin.Midtflo@uib.no