Det norske rammeverket for finansiering av havvind (webinar)