Søknadsskjema til Holbergprisen i skolen 2020/2021