Søknad gaveforsterkning - Det medisinske fakultet

Søknad gaveforsterkning - Det medisinske fakultet

For å søke gaveforsterkning må gavens verdi være minst 3 millioner kroner. Det kan søkes gaveforsterkning når minst 3 millioner kroner er innbetalt fra giver. Er det allerede søkt gaveforsterkning på deler av gaven må innbetalt beløp være minst 1 million kroner for å utløse ny søknad om gaveforsterkning.

Søknader blir sendt til økonomiseksjonen ved fakultetet som koordinerer og kontakter Økonomiavdelingen (ØA) ved UiB. ØA sender søknad om gaveforsterkning til NFR på våre vegne. Dette skjemaet samler informasjon som NFR etterspør.

Spørsmål om gaveforsterkning sendes til okonomi@med.uib.no.

-------------------------------

Nyttige lenker
Fakultetets retningslinjer
UiBs retningslinjer (§ 3.6)
NFRs retningslinjer
Forskrift