K2: Registrering av reisevirksomhet i områder med spredning av koronaviruset

K2: Registrering av reisevirksomhet i områder med spredning av koronaviruset

I dette skjemaet registreres ansatte som er på reise i eller planlegger reise til områder med vedvarende spredning av koronaviruset.

Per 26.2.2020 regnes fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia som områder med vedvarende spredning.

Mer informasjon om koronaviruset finnes på folkehelseinstituttet sine nettsider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

Vi er pålagte å ha en oversikt over ansatte som befinner seg i høyrisikoland. Takk for at du bidrar.
Hilsen Julie,
Administrasjonssjef
Klinisk Institutt 2