DOFI: Disclosure of idea/innovation/invention

DOFI: Disclosure of idea/innovation/invention

Dette DOFI-skjemaet brukes til å melde inn innovative ideer ved det Medisinske fakultet, uansett fagfelt og type innovasjon. Produktoppfinnelser, tjenesteinnvasjon, nye legemidler, behandlinger og andre typer innovasjon kan alle bruke skjemaet.

Ved å sende inn DOFI starter du støtteprosesser ved fakultetsadministrasjonen. Det du fyller inn blir tilgjengelig for fakultetet og instituttledelsen, men behandlet konfidensielt og kan evt. inneholde patenterbare hemmeligheter.

Hvis du er i tvil om hvordan skjemaet skal fylles ut for din ide, ta direkte kontakt med fakultetets innovasjonsrådgiver.
--

This DOFI form is used to submit innovative ideas at the Medical faculty, regardless of field and innovation type. Product innovation, service innovation, drug development, new uses, new treatments and other types of innovations are all applicable.

By submitting the DOFI, you start the support process in the faculty administration. The faculty and institute leadership will have access to the information you enter, but the information will be treated confidential and can include patentable secrets (if necessary for the description).

If in doubt how to complete the form, please take direct contact with the factulty's innovation adviser.