Alumnusportrett - Geografi

Alumnusportrett - Geografi

Institutt for geografi vil gjerne vise kvar fleire tidlegare kandidatar arbeider og kva erfaringar dei har med geografistudiet. Vi vil utvikle sida 'Geografi og karriere' og presentere fleire alumni på denne sida:

Geografi og karriere

Vi set pris på om du tar deg tid til å fylle ut dette skjemaet, og lar oss bruke informasjonen til eit alumnusportrett på nettsidene til Institutt for geografi.