AVLYST ! Felles undervisningsdag for K1 & K2 våren 2020 er AVLYST