Søknad til Forskerlinjen - musikkterapi

Søknad til Forskerlinjen - musikkterapi

Studenter ved Integrert masterprogram i musikkterapi kan søke om opptak til studieprogrammets Forskerlinje.

Opptak skjer på grunnlag av søknad og intervju. Søkere som tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli innkalt til intervju. En faglig jury vil vurdere alle søknader som innfrir kravene, og gjennomføre intervju. Svar på søknad blir sendt i løpet av juni, etter at intervju er gjennomført og sensur foreligger.

Søknadsfrist 15. april i fjerde semester


Krav og veiledning til søknaden
For å kunne søke må studieplanens krav innfris for at søknaden kan innvilges.
Studenten skal ha fulgt progresjonen for studieprogrammets 1. - 4. semester og snittkarakter for de fire første semestrene må være B eller bedre.

Et motivasjonsnotat (maks 4000 tegn med mellomrom) inngår i søknaden og utgjør grunnlaget for intervjuet. I notatet skal søkeren gjøre rede for egne forskingsinteresser (tema, metoder, osv.) og også eventuelle ønsker om kontakt med GAMUT og/eller POLYFON. Motivasjonsnotatet skal dokumentere at søknaden om opptak til
Forskerlinjen er gjennomtenkt, men det er åpning for at studenten i løpet av studietiden justerer valg av tema og metoder

Utfyllende informasjon
For utfyllende informasjon om Forskerlinjen, se våre nettsider