Begrunnelsesskjema Det psykologiske fakultet

Begrunnelsesskjema Det psykologiske fakultet

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter publisering av sensur. Begrunnelsen blir normalt gitt innen to uker etter at du ba om begrunnelse, men i forbindelse med høytider og ferieavvikling kan det ta litt lenger tid.

Klagefrist er 3 uker fra du mottar begrunnelsen. Ønsker om begrunnelse sendt inn etter frist eller som tilhører emner fra andre fakultet vil ikke bli behandlet. Dette inkluderer ex.phil-emner, som tilhører HF.

Begrunnelsen vil være muntlig eller skriftlig, etter sensor sitt ønske. Skriftlige begrunnelser vil være tilgjengelige i arkivet i Inspera Assessment.

Mer informasjon om eksamen og reglement ved Det psykologiske fakultet.