Søknad om faglig forhåndsgodkjenning av ekstern fordypningspraksis i utlandet ved Det psykologiske fakultet (bokmål)