Sluttrapportering på samarbeidsmidler - Alrek helseklynge

Sluttrapportering på samarbeidsmidler - Alrek helseklynge

Som ledd i sluttrapportering på samarbeidsmidler for Alrek helseklynge skal punktene under fylles ut. Vi ber om en kortfattet versjon som kan publiseres videre på nettsidene for helseklyngen.
Eventuelle detaljer kan lastes opp som vedlegg. Frist for rapportering vil fremgå av tildelingsbrevet for prosjektet/tiltaket, vanligvis ved avslutningen av regnskapsåret.

Ved spørsmål til rapporteringen, ta kontakt med:
Administrative spørsmål - kristin.walter@uib.no, tlf. 55 58 65 59
Økonomiske spørsmål - bjorn.bjornsen@uib.no, tlf. 55 58 91 34