Søknad om uttak av studentstipend på Forskerlinjen (frist 15. februar og 15. september)

Søknad om uttak av studentstipend på Forskerlinjen (frist 15. februar og 15. september)

Når søknaden er behandlet vil du få det i retur med signaturer fra fakultetet. Du kan søke om stipend for to semestre av gangen. Sommerstipend søker du ved fristen i februar. Merk at stipend utbetales i løpet av august for høsten og i løpet av januar for våren. Sommerstipend utbetales i juni. Driftsmidlene blir alltid utbetalt via instituttet i januar. Husk at alle bestillinger skal gå via instituttet ditt.