PÅMELDING: Matematiske animasjoner med GeoGebra

PÅMELDING: Matematiske animasjoner med GeoGebra

Påmelding til kurs kl. 09.15 - 12.00.
Faglig-pedagogisk dag 31. januar 2020.