Tilbakemeldinger og innspill til Hubro chatbot

Tilbakemeldinger og innspill til Hubro chatbot

Vi jobber med å gjøre Hubro chatbot enda bedre, og tar gjerne i mot spørsmål, innspill og forslag til tema du mener at Hubro bør svare på.

Hvis du vil rapportere inn tekniske feil eller feilmeldinger kan du også gjøre det her.