Lyden av liv - bestillingsskjema

Lyden av liv - bestillingsskjema

Dokumentarfilmen "Lyden av liv" viser korleis musikk og musikkterapi i eldreomsorga kan brukast i førebygging og behandling blant ulike grupper eldre, samstundes som filmen synleggjer verdien av eldre si musikkdeltaking i lokalsamfunnet.

Vi ønskjer at Lyden av liv skal nå ut til så mange som mogleg, og finansieringa frå GC Rieber Fondene har gjort det mogleg for oss å tilby eit gratis eksemplar til alle institusjonar.

Det er også mogleg for privatpersonar å kjøpa filmen, prisen er då kr 100,-.

PS! Opplysningar samla inn gjennom dette skjemaet vil berre bli brukt i samband med utsending av filmen, og opplysningane vil bli sletta etter 12 mnd.