Bestilling av bekreftelse på oppnådd grad fra Det juridiske fakultet

Bestilling av bekreftelse på oppnådd grad fra Det juridiske fakultet