Be om begrunnelse på eksamensresultat (MED)

Be om begrunnelse på eksamensresultat (MED)

I henhold til Universitets- og høyskoleloven, kap. 5, §5-3, kan du be om begrunnelse på karakterfastsettingen etter en eksamen.

Fristen for å be om begrunnelse er én uke etter at sensuren er kunngjort i Studentweb.

Merk at du må oppgi hvilket institutt emnet/eksamenen tilhører. Det er viktig at du velger riktig institutt slik at skjemaet sendes til riktig mottaker, og at vi dermed unngår forsinkelser. Du finner gjeldende institutt på emnesiden: www.uib.no/emne/EMNEKODE.