Energiomstilling NÅ!

Energiomstilling NÅ!

Bedre samspill og samarbeid mellom Akademia og næringsliv/offentlig sektor her på Vestlandet.


Kl. 08:00 til 08:25 Frokostservering

Kl. 08:25 Filmsnutt

Kl. 08:30 Velkommen

Kl. 08:45 Hvordan få til mer her på Vestlandet?

Kl. 09:05 Panel

Kl. 09:35 Samfunnsmessig effekt av energiomstillingen (3x10 min.)

Kl. 10:05 Pause

Kl. 10:20 Fornybar energi – hva vet vi?

Kl. 10:50 Hvordan klarer vi bedre å ta kunnskap i bruk?

Kl. 11.05 Panel

Kl. 11:30 Utdeling av pris til best studentprosjekt FORNYBAR (fra konkurransen)

Avsluttes med enkel minglelunsj