Writing seminar for PhD candidates

Writing seminar for PhD candidates

Skriveseminar 9.oktober
Tidspunkt: kl 1230-1500 (vi starter med lunsj fra kl 12)
Sted: 5.etg ODH.

Vil du bli flinkere til å skrive gode vitenskapelige artikler?
Forskerskolen i samfunnsmedisin og forskerskolen i internasjonal helse vil fremover samarbeide om skriveseminar og skrivegrupper for ph.d.kandidatene ved IGS.
Vi begynner med et skriveseminar som vil bli holdt (på engelsk) av førsteamanuensis Ana Lorena Ruano som er redaktør i tidsskriftet International Journal for Equity in Health og har holdt mange slike skriveseminar tidligere med veldig gode tilbakemeldinger.
De som er interessert, kan også melde seg på en skrivegruppe. Gruppene vil bestå av seks ph.d.kandidater som vil møtes minst tre ganger utover høsten/vinteren. På hvert møte vil to av ph.d.kandidatene kunne få tilbakemeldinger på tekstene sine fra to av de andre kandidatene og fra en gruppeleder. Tanken er at alle vil bli bedre til å lage gode tekster ved å få tilbakemeldinger og gi tilbakemeldinger til andre.Writing seminar Oct. 9
Time: 1230-1500 (we start with lunch at 12)
Place: 5th floor ODH

Would you like to become better at writing good scientific articles?
The Research School in Public Health and Primary Health Care and the CIH-CISMAC Research School will together organize a writing seminar and writing groups for the PhD candidates at IGS this academic year.
We will start with a writing seminar that will be held (in English) by Associate Professor Ana Lorena Ruano, editor of the journal International Journal for Equity in Health. She has held many writing seminars in the past which have received very good feedback.
Those who are interested can also join a writing group. The groups will consist of six PhD candidates who will meet at least three times this autumn / winter. At each meeting, two of the PhD candidates will be able to receive feedback on their texts from two of the other candidates and from a group leader. The idea is that everyone will become better at writing good texts by getting feedback and giving feedback to others.