Søknad om godkjenning av tidligere emner i grad - Det psykologiske fakultet

Søknad om godkjenning av tidligere emner i grad - Det psykologiske fakultet

For studenter ved Det psykologiske fakultet.

Hva kan du søke om?
Du kan søke om å få tidligere emner godkjent som en del av graden din, enten som erstatning av obligatoriske emner eller som valgfrie emner.

For å dekke obligatoriske emner, må emnet eller emnene du søker om å få godkjent dekke faglig innhold og størrelse (studiepoeng). Valgemner kan være det meste fra høyere utdanning, men det kan ikke være innføringsemner eller emner som overlapper med de obligatoriske emnene i graden din.

Har du et ex.phil.-emne fra UiB fra før av? Da trenger du ikke søke om fritak, dette blir automatisk lagt inn i graden. Mer informasjon om godkjenning av ex.phil. finner du på denne siden.

Har du en grad fra før?
Du kan gjenbruke inntil 90 studiepoeng fra en tidligere grad i en ny grad ved UiB. Dette inkluderer obligatoriske emner og valgemner. En tidligere avlagt grad kan også gi grunnlag for fritak fra ex.phil og andre innføringsemner.

Dokumentasjon
For at vi skal kunne behandle søknaden din, må du legge ved emnebeskrivelser og litteraturlister på emner tatt utenfor Universitetet i Bergen. Emner tatt ved UiB trenger du ikke legge ved dokumentasjon på.

Du trenger ikke legge ved karakterutskrift om utdanningene er fra et av de lærestedene du finner i denne oversikten. Om det ikke er på listen, må du legge ved karakterutskrift.

Saksbehandlingstid
Det kan ta inntil 4 uker før du får svar på søknaden din. Mange søknader må til vurdering hos emneansvarlig, i noen tilfeller kan det derfor ta lenger tid. Du får svar med digital post, i vanlig post om du ikke har det.

Mer informasjon