Søknad om godkjenning av tidligere emner i grad - Det psykologiske fakultet