Søknad om hospitantstudierett PhD

Søknad om hospitantstudierett PhD

Du bruker dette skjemaet for søknad om hospitantstudierett. Søknadsfristen er 1. februar for vårsemesteret og 1. september for høstsemesteret. Det kan ikke søkes som å ta emner på profesjonsstudiene.