Innlevering Holbergprisen i skolen 2019

Innlevering Holbergprisen i skolen 2019

Kvar gruppe leverer inn sin forskingsrapport via dette skjemaet. Eventuelt kan læraren levere inn oppgåvene på vegne av elevane, men då må skjemaet fyllast ut for kvar enkelt oppgåve levert inn.

Ved innlevering står de sjølve ansvarlege for at bruk av alt innhald i forskingsrapportane er avklart på førehand, dette inkluderer til dømes rettar til bruk av bilete.