Felles undervisningsdag for K1 & K2 den 7. mai 2019