Det gode arbeidsmiljø - Å mestre en digital fremtid - utfordringer for den enkelte og arbeidsmiljøet

Det gode arbeidsmiljø - Å mestre en digital fremtid - utfordringer for den enkelte og arbeidsmiljøet

Jeg ønsker å delta på frokostseminar 21. februar 2019