Oppsigelse av studieplass ved Det juridiske fakultet

Oppsigelse av studieplass ved Det juridiske fakultet

Dette skjemaet er kun for masterstudenter ved Det juridiske fakultet som ønsker å avslutte studiet før graden er oppnådd. Det skal altså ikke benyttes av ferdige mastere - for dem avsluttes studieretten automatisk når graden registreres eller poststudieretten utløper.

Hvis du ikke ønsker å beholde din studieplass ved fakultetet ber vi om at du fyller ut dette skjemaet for å gi oss beskjed.

Din henvendelse vil behandles snarest mulig, og konsekvensene av oppsigelsen er som følger:

- Studieretten ved Det juridiske fakultet avsluttes, og du mister din studieplass ved fakultetet.
- Du må søke nytt opptak hvis du ønsker å studere ved Det juridiske fakultet ved en senere anledning. En avsluttet studierett kan ikke gjenopprettes.
- Eksamensmeldinger slettes. Dette berører ikke eksamener du allerede har tatt, selv om du ikke har fått sensur på disse.

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med fakultetet via studierettleiar.jurfa@uib.no eller stikke innom fakultetets informasjonssenter.