Søknad om bruk av ferdighetsrom i Medisinsk ferdighetssenter, BB bygget