Søknad om bruk av ferdighetsrom i Medisinsk ferdighetssenter, BB bygget

Søknad om bruk av ferdighetsrom i Medisinsk ferdighetssenter, BB bygget

Dette skjema brukes for søknad om bruk til kurs og aktiviteter som ikke er timeplanlagt.
PRIORITERING av ferdighetsrommene:
1. Eksamen og timeplanlagt undervisning (UIB)
2. Kurs og aktiviteter i intern regi (UIB)
3. Eksterne kurs og aktiviteter

Rommene kan frigjøres for utlån etter at timeplanlegging er utført (1. desember for vårsemester og 1. juli for høstsemester)

Lenke til rombooking, for å se om rom er ledig, krever innlogging med UIB brukernavn og passord:
https://tp.uio.no/uib/rombestilling/