Søknad om midler fra PSF

Søknad om midler fra PSF

Her kan du søke om midler til arrrangementer for større grupper studenter og kull. Vi har en begrenset pott å dele ut, så søknader som gjelder hele kull prioriteres derfor.

Vært obs. på at søknader til PSU regnes som offentlige med mindre det er krysset av for annet under.