Bestilling av bekreftelse på oppnådd grad fra Det juridiske fakultet H18/V19