SAMPOL291: FN-sambandets kommunikasjonsavdeling, Oslo

SAMPOL291: FN-sambandets kommunikasjonsavdeling, Oslo

Alt du fyller inn i dette skjemaet blir en del av søknaden som vi videresender til bedriften(e) du søker på. Som i en vanlig jobbsøkingsprosess vil bedriften gå gjennom søknadene og vurdere hvem de ønsker å ansette. Det kan bli aktuelt med intervju. Søknader vurderes fortløpende.

Lever alle vedlegg, inklusive søknad og CV, i pdf-format.

Hvordan bør jobbsøknad og CV se ut?
Søknaden til praksisplass skal utformes som en vanlig jobbsøknad. Besøk gjerne nettsidene til Karrieresenteret ved SiB for gode råd og tips om utforming av søknad og CV!

Hvordan bestille karakterutskrift?

På denne siden
står det hvordan du går frem for å bestille karakterutskrift fra Universitetet i Bergen. Har du ikke karakterutskriften enda kan du legge ved skjermbilde fra studentweb og ettersende karakterutskriften til emneansvarlig.