Rettleiingskontrakt for bacheloroppgåver ved Det psykologiske fakultet (Nynorsk)

Rettleiingskontrakt for bacheloroppgåver ved Det psykologiske fakultet (Nynorsk)

Frist for å skrive kontrakt er normalt 1. september i haustsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.