Åpningsseminar, Helseundersøkelsene i Hordaland, – HUSK3