Rettleiingskontrakt for master-/hovudoppgåver ved Det psykologiske fakultet (Nynorsk)

Rettleiingskontrakt for master-/hovudoppgåver ved Det psykologiske fakultet (Nynorsk)

Profesjonsstudiet: Frist for å skrive kontrakt er 15. desember i haustsemesteret og 15. juni i vårsemesteret.
For masterprogram se egne frister